BVD – Đã trở thành truyền thống, vào những ngày cuối năm, Hội ĐH Quảng Bình tại CHLB Đức do ông Trần Công Thành làm Chủ tịch cùng BCH bao giờ cũng tổ chức buổi gặp mặt bà con đồng hương tiễn năm cũ và đón Năm Mới . Đến dự có đại diện Đại […]xem thêm