Trong dịp Tết Đinh Dậu do Đại sứ quán và cộng đồng tổ chức tại TTTM Đồng Xuân ngày 24.01.2017, trước gần 2000 người tham dự,  Đại sứ quán Việt Nam ở CHLB Đức vinh danh những tập thể và cá nhân có thành tich suất sắc trong các  hoạt động của cộng đồng . […]xem thêm
Load More