Phụ nữ khao khát ái ân nhiều hơn mọi người vẫn nghĩ Các ông chồng thường đánh giá mức độ mong muốn chuyện ấy của vợ thấp hơn thực tế.  Cuộc sống của cô gái có 5 người chồng cùng lúc Một nghiên cứu do các nhà tâm lý học của hai trường đại học […]xem thêm
Load More