Từ ngày 3/5, một khoảng nước biển ven bờ thuộc địa phận xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tự nhiên biến đổi màu sắc, trong khi nước phía ngoài khơi vẫn một màu xanh trong. Nước ven biển ven bờ ở xã Nhân Trạch bị đục và biến đổi sang màu gạch […]xem thêm
Load More