TIN BUỒN: GIA ĐÌNH VÀ BLL HĐH HÒA BÌNH THƯƠNG TIẾC BÁO TIN: ÔNG BÙI VĂN LUYỆN ( ĐỘI WMA-UNION CHEMNITZ )  ĐÃ TỪ TRẦN NGÀY 04.08 TẠI MUENCHEN ÔNG BÙI VĂN LUYỆN  (  06 .02 1953 – 04.08.2018 )  Sinh ngày 06.02.1953 tại thôn Mường Vang, xã  Tân Lập, huyện Lạc Sơn , tỉnh […]xem thêm