BVD – Trung Quốc có vẻ đã từ bỏ hoàn toàn chính sách một con để giới hạn dân số, khi nước này có các bước đi nhằm giải quyết cái gọi là “bom nhân khẩu học hẹn giờ”, CNN nói. Chính sách “mỗi gia đình chỉ có một con” được thực thi trong nhiều […]xem thêm