BVD- Với lòng yêu mến Nhạc Trịnh, Khách Huyền một ca sĩ của cộng đồng người Việt sống ở Berlin, Đức đã đứng ra tổ chức ” Đêm nhạc Trịnh Công Sơn “. Ý tưởng của Khánh Huyền được rất nhiều ca sĩ cộng đồng yêu nhạc Trịnh ủng hộ và thành lập BTC. BTC […]xem thêm
Load More