Theo THÔNG CÁO BÁO CHÍ của Vietnam Airlines  Vừa qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (TCT HKVN – Vietnam Airlines) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 sau hơn một năm chuyển đổi hoạt động theo mô […]xem thêm
Load More