Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Charoen Sirivadhanabhakdi, Chủ tịch Tập đoàn Thai Charoen Corporation (gọi tắt là TCC), Thái Lan, đang có chuyến công tác tại Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Charoen Sirivadhanabhakdi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TCC (Thai Charoen Corporatinon),Vương quốc Thái Lan. […]xem thêm
Load More