Jeni Hà với chùm ảnh ” Tinh mơ bên bờ biển Thanh Khê” Đà Nẵng

Vửa qua Jeni – Hà ( Braunschweig ) về Việt Nam và chị đã đến nghỉ bên bờ biển Đà Nẵng. Một sáng tinh mơ dậy thấy cảnh đẹp mê hồn, chị đã vội lấy máy ghi lại mấy hình. BVD xin đăng để các bạn cùng thưởng thức. ! [images cols=”five” lightbox=”true”]
[image link=”9211″ image=”9211″]
[image link=”9212″ image=”9212″]
[image link=”9213″ image=”9213″]
[image link=”9214″ image=”9214″]
[image link=”9215″ image=”9215″]
[image link=”9216″ image=”9216″]
[image link=”9217″ image=”9217″]
[image link=”9218″ image=”9218″]
[image link=”9219″ image=”9219″]
[image link=”9220″ image=”9220″]
[/images]

Related Posts