PS. Công ty Euro – New ” cái nôi” nghề Neils của người VN ở Đức

Được xây dựng và hình thành từ những năm 2002-2003, Cty Euro – New là một trong những “cái nôi” đầu tiên  đào tạo nghề làm Neils của người Việt Nam ở Đức .

 

Related Posts