Đồng xuân quán – Hôm nay !

Đồng  Xuân Quán là Nhà hàng Việt trong TTTM Đồng Xuân – Berlin. Với sự đổi mới, Đồng Xuân Quán hôm nay do ông Nguyễn Đức Bình ( Chủ tịch Hội đồng hương Hải Dương ) làm giám đốc đã trở thành địa chỉ cần đến mỗi khi có nhu cầu sinh hoạt ăn uống hoạc tổ chức các buổi liên hoan.

. Xin mời Quý độc giả xem phóng sự: Đồng Xuân Quán hôm nay !

Huy Thắng

Related Posts