Lễ vật dâng lên Vua Hùng của Hội Đồng hương Vĩnh Phú ở Đức

Trong nghi lễ giỗ tổ Hùng Vương thì phần Dâng lễ rất quan trọng bởi thể hiện sự thành kính của dân chúng. Nhân dịp chuẩn bị Lễ Giỗ tổ Hùng Vương diễn ra ngày 09.04.2017 tại Berlin, chúng tô có cuộc PV ông Lê Lương Cẩn, Chủ tịch HĐH Vĩnh Phú, CHLB Đức

Bài và ảnh của Huy Thắng

[images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”19392″ image=”19392″]
[image link=”19379″ image=”19379″]
[image link=”19378″ image=”19378″]
[image link=”19377″ image=”19377″]
[image link=”19376″ image=”19376″]
[image link=”19375″ image=”19375″]
[image link=”19374″ image=”19374″]
[image link=”19373″ image=”19373″]
[image link=”19369″ image=”19369″]
[image link=”19370″ image=”19370″]
[image link=”19371″ image=”19371″]
[image link=”19372″ image=”19372″]
[image link=”19368″ image=”19368″]
[image link=”19367″ image=”19367″]
[image link=”19366″ image=”19366″]
[image link=”19365″ image=”19365″]
[/images]

Related Posts