Nhiều đoàn cán bộ cao cấp Việt Nam sang học tập kinh nghiệm quản lý ở Đức

Từ đầu năm 2017 đến nay, liên tiếp có các đoàn cán bộ cao cấp của Viêt Nam đã sang Đức học tập tại  Trung tâm đào tạo quản lý hành chính của Đức và đi tham quam thực tế  ở nhiều nơi trong lĩnh vực kinh tế, quản lý xã hội theo chương trình của Đề án 165.

Đoàn UBTƯMTTQVN do ông Trần Thanh Mẫn, UVTƯ Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký UBTUMTTQVN dẫn đầu, chụp ảnh với Đại sứ Đoàn Xuân Hưng và bà con cộng đồng trong TTTM Đồng Xuân . ( ảnh Huy Thắng )

Xuất phát từ mục tiêu quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, ngày 27-6-2008 Bộ Chính trị đã có Thông báo số 165-TB/TW về Đề án. Gọi tắt là “Đề án 165”) nhằm  “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước”

Đoàn cán bộ cấp cao của Bộ Giao thông vận tải chụp anht chung với bà con đồng hương Quảng Bình, ngày 16.03.2017

Đề án 165 được triển khai từ đầu năm 2009 đến đầu năm 2017  đã đào tạo dài hạn, trung hạn và bồi dưỡng ngắn hạn được hàng chục nghìn cán bộ từ cấp Thứ Bộ trưởng đến Giám đốc, Phó Giám đốc các sở ban ngành các tỉnh thành phố địa phương. 
Đề án đã cơ bản bám sát yêu cầu, mục tiêu, đối tượng, nội dung và tổ chức các loại hình đào tạo, bồi dưỡng đạt kết quả bước đầu; rút ra được những bài học thực tiễn bổ ích cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoàì. Đề án cũng nhận được sự quan tâm, đánh giá tích cực của các địa phương, đơn vị, các tổ chức liên quan trong và ngoài nước. Vừa qua, Bộ Chính trị cũng đã đánh giá kết quả hoạt động của Đề án và đề ra những định hướng cho giai đoạn tiếp theo. 

Đoàn của UBTUMTTQVN do ông Trần Thanh Mẫn, UVTW Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UBTUMTTQVN dẫn đầu trong quá trình học tập đoàn đã dành thời gian thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam, gặp đại diện kiều bào, giao lưu cùng các doanh nghiệp trong TTTM Đồng Xuân. 

Đoàn của Bộ Giap thông đã dành nhiều thời gian sau giờ học tập đi thực tế tại các nhà ga, các tuyến tàu điện ngầm, hệ thống giao thông trên cao và nhà ga sân bay của Đức.
Trong đoàn Bộ GTVT có 21 người thì có 10 cán bộ là Giám đốc Sở giao thông các tỉnh. Hầu hết lần đầu tiên đến Đức và tận mắt thấy sự quản lý, điều hành giao thông khoa học, đúng luật, an toàn… đã thể hiện sự khát khao ứng dụng vào hệ thống điều hành giao thông Viêt Nam nhằm giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.
Hy vọng sau mỗi đoàn cán bộ Việt Nam sang học tập và đi thực tế ở Đức sẽ có thay đổi trong nhận thức và hành động làm thay đổi đất nước Việt Nam theo chiều hướng tiến bộ hơn !
Bài và ảnh Huy Thắng 

Related Posts