THÔNG BÁO GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG TẠI CHLB ĐỨC

BVD- Nhận được Thông báo của BTC Giỗ Tổ Hùng Vương trân trọng kính mời bà con ta đến dự:

Trân trọng kính mời bà con người Việt Nam chúng ta đến dự !

Related Posts