Cảm nhận của Nhà báo Quốc Phương, BBC Việt ngữ khi đến Đức

Nhân dịp sang Đức dự Hội thảo cuốn sách Unsichtbar / Vô hình về người Việt Nam ở Đức , Nhà báo Quốc Phương đã trả lời phỏng vấn VDTV

Related Posts