Gặp những cô gái ” Đất mỏ ” sau 30 năm lao động hợp tác DDR

Trong đời làm báo của mình, tôi chưa bao giờ thực hiện một cuộc phỏng vấn mà mỗi lúc lại đông thêm và rất vui như thế ! 

Dưới đây là một số hình ảnh cắt ra từ cuộc phỏng vấn đặc biệt 


Thực hiện, Nhà báo Huy Thắng

 

Related Posts