Lao động thời DDR: Niềm vui sau 30 năm của đội may Treffmodelle – Berlin

Gặp lại nhau tay bắt mặt mừng sau 30 năm sang hợp tác lao động thời CHDC Đức – DDR. Đấy là niềm vui, nhu cầu của tất cả những người xa quê trong đội. Ngày ấy – Giờ đây, người trẻ nhất lúc đó cũng đã gần 50,  đã có nhiều người lên chức ông bà.

… Gặp nhau còn để nối vòng tay lớn tình bạn cho con cháu lớp sau này, biết đâu chúng nó lại nên vợ nên chồng, một tình cảm vô bờ – Chị Liên quê ở Cọc 5, Hồng Gai, Quảng Ninh, nói với tôi như vậy !

Related Posts