Một chút đêm phố cổ Praha-CH Séc

Đến Praha – Tiệp Khắc ( tên cũ ) nay là CH Séc mà không đi chơi đêm thì quả rất thiệt thòi. Chúng tôi cũng bị thiệt thòi bởi đi tìm chỗ đỗ xe đã mất hai giờ đồng hồ. Tuy vậy, vân cố gắng ghi lại một chút phố đêm. Xin mời Quý vị cùng theo dõi . !

Related Posts