Thầy Đại Đức Thích Thông Đạt với cảm nhận Đại lễ Phật Đản lần đầu tiên ở chùa Phúc Lâm

BVD- Với người xuất gia đi tu như Thầy Đại Đức Thích Thông Đạt thì Đại lễ Phật Đản là vô vùng thiêng liêng. Sự thiêng liêng và tôn kính ấy có những điểm chung, nhưng ở mỗi chùa, mỗi năm mỗi khác. Có lẽ vì thế mà Đại Đức Thích Thông Đạt  đã chia sẻ với Nhà báo Huy Thắng, Tổng biên tập BVD về Đại Lễ Đản Sanh được tổ chức ngày 07.05 tại chùa Phúc Lâm như sau: 

( Xin mới Quý vị theo dõi ) 

 

Related Posts