643 người chết vì tai nạn giao thông trong tháng 6/2017

BVD – Trong tháng 6/2017, toàn quốc xảy ra 1.569 vụ tai nạn, làm chết 643 người và làm bị thương 1.348 người.

Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, chỉ tính riêng trong tháng 6/2017, toàn quốc xảy ra 1.569 vụ tai nạn, làm chết 643 người và làm bị thương 1.348 người.

So với tháng cùng kỳ năm 2016 giảm 186 vụ (giảm 10,60%), giảm 131 người chết (giảm 16,93%), giảm 209 người bị thương (giảm 13,42%).

Trong đó, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 742 vụ, làm chết 643 người, bị thương 403 người. So với cùng kỳ năm 2016 giảm 134 vụ (giảm 15,3%), giảm 131 người chết (giảm 16,93%), giảm 100 người bị thương (giảm 19,88%).Va chạm giao thông xảy ra 827 vụ, làm bị thương nhẹ 945 người. So với cùng kỳ năm 2016 giảm 52 vụ (giảm 5,9%), giảm 109 người bị thương (giảm 10,3%).
Cũng theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 9.593 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.134 người, bị thương 7.935 người. So với 6 tháng đầu năm 2016, TNGT giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Cụ thể, số vụ TNGT giảm 636 vụ (giảm 6,22%), số người chết giảm 229 người (giảm 5,25%), số người bị thương giảm 1.004 người (giảm 11,23%).

Trong đó, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 4.797 vụ, làm chết 4.134 người, bị thương 2.386 người. So với cùng kỳ năm 2016 giảm 244 vụ (giảm 4,84%), giảm 229 người chết (giảm 5,25%), giảm 520 người bị thương (giảm 17,9%).Va chạm giao thông xảy ra 4.796 vụ, làm bị thương nhẹ 5.549 người. So với cùng kỳ năm 2016 giảm 392 vụ (giảm 7,56%), giảm 484 người bị thương (giảm 8,02%)./.

 
(Theo Doanhnghiepvn)

Related Posts