Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường bị cách chức

BVD – Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cách chức đối với ông Lương Duy Hanh vì những vi phạm liên quan sự cố Formosa Hà Tĩnh.

Ngày 20/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát đi thông báo việc xử lý cán bộ liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối với Công ty Formosa Hà Tĩnh.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thi hành kỷ luật hành chính bằng hình thức cách chức đối với ông Lương Duy Hanh, Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường) và điều động ông Lương Duy Hanh sang đơn vị khác làm việc.

Trước đó, liên quan đến vấn đề này, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức Cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Môi trường nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Mai Thanh Dung, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường.

Bộ này cũng đã thi hành kỷ luật hành chính bằng hình thức giáng chức, bố trí, điều động sang đơn vị khác làm việc đối với ông Mai Thanh Dung. Ngoài ra, Đảng ủy và Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường theo thẩm quyền đã thi hành kỷ luật đảng hai trưởng phòng, một phó trưởng phòng thuộc Tổng cục Môi trường bằng hình thức khiển trách và cảnh cáo; đồng thời, bố trí, điều động sang đơn vị khác làm việc.

Ông Lương Duy Hanh (đứng) phát biểu trong một cuộc họp ở Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: Monre.

Trước đó, ngày 22/2, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố kết luận họp kỳ thứ 11 (ngày 15-17/2) .

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận về việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cá nhân liên quan liên quan đến việc Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường biển 4 tỉnh miền Trung.

Ủy ban Kiểm tra cho rằng trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Bộ trưởng TN&MT, ông Bùi Cách Tuyến, nguyên Thứ trưởng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và ông Nguyễn Thái Lai, nguyên Thứ trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp về những vi phạm thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ này.

Ông Mai Thanh Dung trong thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục thẩm định, đánh giá tác động môi trường và ông Lương Duy Hanh, Cục trưởng Cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

“Những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đồng chí nêu trên là nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật”, Ủy ban Kiểm tra kết luận.

Related Posts