VN: Gần 9.600 vụ tai nạn giao thông làm chết 4.134 người nhiều hơn cả khủng bố và chiến tranh Syria

BVD – Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG) đã công bố kết quả thống kê tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) 6 tháng qua, tính từ ngày 16/12/2016 – 15/6/2017.

Số người chết do TNGT VN còn nhiều hơn số người bị khủng bố và chiến tranh ở Syria cộng lại . Đó là điều nhức nhối mà toàn xã hội lo lắng. 

Tính từ ngày 16/5/2017 – 15/6/2017, toàn quốc xảy ra 1.569 vụ, làm chết 643 người và làm bị thương 1.348 người. So với tháng cùng kỳ năm 2016 giảm 186 vụ (giảm 10,60%), giảm 131 người chết (giảm 16,93%), giảm 209 người bị thương (giảm 13,42%).
Tính chung, tình hình TTATGT 6 tháng đầu năm 2017, tính từ ngày 16/12/2016 – 15/6/2017, toàn quốc xảy ra 9.593 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 4.134 người, bị thương 7.935 người. So với 6 tháng đầu năm 2016, TNGT giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, số vụ TNGT giảm 636 vụ (giảm 6,22%), số người chết giảm 229 người (giảm 5,25%), số người bị thương giảm 1.004 người (giảm 11,23%).

Trong đó, TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 4.797 vụ, làm chết 4.134 người, bị thương 2.386 người. So với cùng kỳ năm 2016 giảm 244 vụ (giảm 4,84%), giảm 229 người chết (giảm 5,25%), giảm 520 người bị thương (giảm 17,9%). Va chạm giao thông xảy ra 4.796 vụ, làm bị thương nhẹ 5.549 người. So với cùng kỳ năm 2016 giảm 392 vụ (giảm 7,56%), giảm 484 người bị thương (giảm 8,02%).

(Theo Báo Tin Tức)

Related Posts