Hội đồng hương Vĩnh Phú kỷ niệm 10 năm và Đại hội lần thứ V

DVD- Vừa qua, ngày 18.06.2017, tại TP Leipzig, những người con quê hương Đất Tổ Vua Hùng ( Vĩnh Phú ) lại tổ chức gặp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập hội và tiến hành Đại hội lần thứ V. 

10 năm chưa phải là dài nhưng đối với những người con Vĩnh Phú xa quê thì đây là cả một chặng đường. Mặc dù ngày nay tỉnh Vĩnh Phú đã lại chia ra làm 2 tỉnh là Phú Thọ và Vĩnh Phúc nhưng hơn 200 bà con quê hương đất tổ Vua Hùng dự họp thành lập Hội đồng hương Vĩnh Phú ngày 08.04.2007 vẫn không rời nhau, vẫn lấy tên truyền thống  Hội đồng hương Vĩnh Phú và số hội viên mỗi ngày một đông thêm. Từ 200 hội viên khi thành lập , đến nay ước tính có khoảng hơn 300 người tham dự.

Hội đồng hương Vĩnh Phú trở thành một trong những Hội có thâm niên dài và có tinh thần đoàn kết rất cao. Nhìn lại 10 năm qua, hội đã làm được rất nhiều việc có tình có nghĩa với cộng đồng và với quê hương. Trong tổng số tiền mà bà con quyên góp được , hội đã trích ủng hộ tu sửa Đền Hùng, đền Hai Bà Trưng  với số tiền 2.000 €; xây dựng 4 căn nhà tình nghĩa ; ủng hộ 2.500 € cho bà con bị lũ lụt ở Phú Thọ;  ủng hộ 3.755 € giúp đỡ cho 27 gia đình có người bị chết do xưởng pháo nổ ở huyện Thanh Ba; ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt năm 2016; và mới đây cùng với BTC của hội đoàn TC thành công Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại CHLB Đức, v.v…

Trong lần gặp mặt ngày 18.06.2017 Hội đồng hương Vĩnh Phú đã tiến hành Đại hội lần thứ V. Bà con đã thống nhất bàu ông Đỗ Mai Dàng làm chủ tịch hội khóa 2017-2019 thay cho ông Lê Lương Cẩn sau 2 khóa liên tiếp làm chủ tịch.

Bài và ảnh của Huy Thắng 

Sau đây là một số hình ảnh trong Hội nghị

Chủ tịch Hội đồng hương khóa V, ông Đỗ Mai Dàng

 

 

Related Posts