Cả nước có 325 khu công nghiệp

BVD – Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết tháng 6/2017, cả nước có 325 khu công nghiệp (KCN) được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên 94,9 nghìn ha, trong đó có 220 KCN đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên 60,9 nghìn ha và 105 KCN đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản với tổng diện tích đất tự nhiên 34 nghìn ha.

Đến hết tháng 6/2017, đã có 16 khu kinh tế (KKT) ven biển được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước xấp xỉ 815 nghìn ha. Các KCN, KKT thu hút được 473 dự án đầu tư nước ngoài đăng ký mới và điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 7,3 tỷ USD; 385 dự án đầu tư trong nước đăng ký mới và điều chỉnh tăng vốn cho hơn 139 dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 114 nghìn tỷ đồng./.

 

(Dautu)

Related Posts