Nhà nước sẽ tiếp tục thanh toán các khoản nợ dân trong hai cuộc kháng chiến

BVD – Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các địa phương đề nghị tiếp tục thanh toán các khoản tiền nợ dân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Trong văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tài chính cho biết vào tháng 9-1998, Bộ này đã có công văn đồng ý gia hạn trả các khoản nợ cho dân trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ đến 31-12-1998. Vì vậy, về nguyên tắc, thời hạn thanh toán nợ dân đã kết thúc.

Tuy nhiên, căn cứ chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình ngày 7-6-2017, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thanh toán nợ đối với các trường hợp người dân còn chứng từ gốc. Điều này là nhằm đảm bảo công tác giải quyết nợ dân thực hiện thống nhất trên cả nước và đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Nguồn kinh phí chi trả từ nguồn đảm bảo xã hội của ngân sách địa phương. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, các địa phương phản ánh về Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Việc thanh toán các khoản nợ dân được tiến hành từ năm 1979 tuy nhiên việc thực hiện có nhiều sai sót

 

Được biết, kể từ cuối năm 1979, các địa phương đã tiến hành thanh toán các khoản Nhà nước vay dân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Tuy nhiên, đây là một vấn đề rất phức tạp, việc hướng dẫn lại chưa rõ ràng, các địa phương gặp nhiều lúng túng. Một số địa phương đã thanh toán cả những khoản dân đóng góp để làm nghĩa vụ công dân, những khoản lạc quyên do chính quyền, đoàn thể ở cơ sở tự tổ chức để ủng hộ kháng chiến, úy lạo bộ đội. Nhiều địa phương khoán trắng cho ban thanh toán nợ dân và đã để xảy ra những sự việc lạm dụng, thanh toán tràn lan.

Do đó, tháng 3-1985, Nhà nước đã có hướng dẫn chỉ thanh toán những khoản mà các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vay dân để giải quyết nhu cầu chi tiêu cần thiết của Nhà nước trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đó là những khoản mà người cho vay và cơ quan nhận vay đều ý thức rằng sẽ được trả và phải hoàn trả./.

 

(ANTĐ)

Related Posts