PS. Cty Thăng Long khai trương thêm cửa hàng mới ở Kaufpark-Eiche

BVD – Vừa qua, ngày 14.07.2017, Cty Thăng Long GmbH đã khai trương thêm một cửa hàng mới ở TT siêu thị Kaufpark-Eiche. Đây là cửa hàng thứ 3. sau cửa hàng ở Schlossparkt – Center, Schwerin  và 1 cửa hàng ở Alle – Center Leipzig được khai trương mới trong thời gian gần đây. 

Và trong một ngày không xa, Cty tiếp tục khai trương thêm tiệm làm Nails cũng ở trong siêu thị lớn này. Như vây Cty Thăng Long có tất cả 3 cửa hàng ở Kaufpark-Eiche.

Được biết rằng, Kaufpark-Eiche  là nơi khởi nghiệp mở cửa hàng ăn nhanh phục vụ nhân dân trong chuỗi siêu thị ở Đức của Cty Thăng Long GmbH từ năm 1994, cách đây 23 năm về trước.

Bài, ảnh, video của Huy Thắng

 

Khách hàng đến với cửa hàng Thang Long trong TT siêu thị Kaufpark-Eiche ( ảnh Huy Thắng

 

Related Posts