Quảng Ngãi thu hút thêm 2,8 tỷ USD vốn đầu tư

BVD – 6 tháng đầu năm 2017, Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tại Quảng Ngãi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 8 dự án, với tổng vốn đăng ký tương đương 2,81 tỷ USD.
Sáng 11/7, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 6.

Báo cáo từ UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, trong 6 tháng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 1,25% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,47%; khu vực dịch vụ tăng 7,39% và khu vực công nghiệp – xây dựng giảm 3,43% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt khoảng 7.985 tỷ đồng.

Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 8 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 62.500 tỷ đồng (tương đương 2,81 tỷ USD), trong đó, có 2 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 100 triệu USD và 6 dự án đầu tư trong nước (60.180,37 tỷ đồng).

Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới từ đầu năm đến ngày 30/5 là 321 doanh nghiệp, tăng 13,02% so với cùng kỳ, với vốn đăng ký 11.791 tỷ đồng, tăng gấp 18,56 lần.

Tuy nhiên, công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường còn nhiều bất cập. Tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, gia súc, gia cầm khó khăn. Dịch vụ du lịch chưa chuyên nghiệp. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều khó khăn. Vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai, khai thác khoáng sản còn diễn biến phức tạp…

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận các vấn đề như cụ thể hóa chủ trương về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tạo thuận lợi thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Thu hút đầu tư, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Khuyến khích phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân. Phát triển nông nghiệp đa dạng theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao…

 

(Chinhphu)

Related Posts