6 vấn đề cho hai ứng cử viên Trump & Biden ” đấu khẩu” tối nay lúc 21 giờ 29/09/20

BVD – 6 chủ đề trong hơn 90 phút

Đây là kế hoạch cho buổi tranh luận đầu tiên giữa ứng viên tổng thống Joe Biden và Donald Trump ở Cleveland, bang Ohio tối thứ ba 29-9. Nhà báo Chris Wallace, người dẫn chương trình Fox News Sunday, đích thân chọn 6 chủ đề cho 2 ứng viên, chia ra trung bình 15 phút cho mỗi vấn đề.

6 chủ đề bao gồm:

1- Hồ sơ cá nhân của ông Donald trump và ông Joe Biden

2- Vấn đề  thẩm phán Tòa án Tối cao liên bang

3- Đại dịch COVID-19,

4- Vấn đề  nền kinh tế Mỹ,

5 – Vấn đề sắc tộc: Phong trào biểu tình đòi công lý chủng tộc và chống bạo lực ở Mỹ,

6 – Tính toàn vẹn sau của cuộc bầu cử,

Mỗi vấn đề có 15 cho mỗi ứng cử viên

Cả thế giới đang theo dõi cuộc tranh tụng này ! 

Related Posts