GÓP Ý CỦA KIỀU BÀO VÀO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG VỀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO

Để hoàn thiện Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII sắp diễn ra vào đầu năm 2021 tại Hà Nội, vừa qua VTV4 đã kết nối với một số kiều bào sống ở một số nước để bà con có thể góp ý. Xin mời Quý vị theo dõi !

Related Posts