Thời sự an ninh ngày 8/6

Trong bản tin hôm nay có những tin chính như sau:

+ Chú trọng đẩy mạnh ngoại giao an ninh để tạo vành đai an ninh bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa

+ Bộ trưởng Tô Lâm làm việc với Cục Công nghiệp an ninh

+ Làm tốt công tác bảo vệ an ninh kinh tế phục vụ đắc lực quá trình phát triển bền vững của đất nước

Related Posts