Bão Số 7 Suy Yếu, Bão Sô 8 Kompasu Áp Sát Biển

Trong bản tin hôm nay có những tin chính như sau: Khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 2 của ủy ban quốc phòng và an ninh, Dự án luật cảnh sát cơ động đủ điều kiện trình quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, Bộ Công an Việt Nam tham dự phiên toàn thể hội nghị bộ trưởng Asean về an ninh mạng lần thứ 6, Chủ động tiến công, đẩy lùi tham nhũng tiêu cực, Bão số 7 suy yếu, bão sô 8 Kompasu áp sát biển, Thủ tướng yêu cầu sẵn sàng sơ tán, di dời dân cư ứng phó với bão, Tình người trên hành trình trở về, Hà Nội-Ngày trở về.

Related Posts