Ra Mắt Trung Đoàn Không Quân CAND

Trong bản tin hôm nay có những tin chính như sau: Khai mạc phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường Ban thường vụ Quốc hội; Việt Nam-Singapore đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng; Ra mắt trung đoàn không quân CAND; Đảm bảo tiến độ đề án “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”

Related Posts