Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT Trả Lời Chất Vấn Trước Quốc Hội

Trong bản tin hôm nay có những tin chính như sau: Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trả lời chất vấn trước Quốc hội, Phong cấp bậc đồng chí Nguyễn Minh Đức, Tiếp tục triển khai phương án phòng, chống dịch COVID-19, Khai mạc trưng bày “Sách lý luận chính trị ¼ thế kỷ, Ấn tượng với những mẫu lịch Công an nhân dân 2022.

Related Posts