Bộ Trưởng Tô Lâm Dự “Ngày Hội Đại Đoàn Kết Dân Tộc” Tại Điện Biên

Trong bản tin hôm nay có những tin chính như sau: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc; Bộ trưởng Tô Lâm dự “Ngày hội đại đoàn kết dân tộc” tại Điện Biên; Báo chí tiên phong trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Related Posts