Họp Báo Công Bố Kết Quả Kỳ Họp Bất Thường Lần Thứ Nhất, Quốc Hội Khoá XV

Trong bản tin hôm nay có những tin chính như sau: Bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội XV; Họp báo công bố kết quả kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV; Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc khoá XV đã kịp thời phúc đáp những yêu cầu cấp bách của thực tiễn; Đảng Bộ CATW triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022; Đảng Bộ Công An Trung Ương gương mẫu đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; Công an Nghệ An triển khai chương trình công tác năm 2022; Công tác quản lý tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự tại cộng đồng đạt nhiều kết quả

Related Posts