Em ơi đừng ra biển ! bởi vắng anh chiều nay . Em ơi đừng ra biển,! Biển chiều nay lắm người !   Đợi anh, đợi anh nhé ! Gió ơi hoãn thổi về Để biển yên lặng sóng Dù gợn khẽ em vẫn nghe !   Tôi khẩn cầu với biển, Biển không […]xem thêm
Load More