Các loại đạn chống tăng mới có thể giúp cho các xe tăng T-55, T-62 của Việt Nam tiêu diệt mọi phương tiện chiến đấu bọc thép hiện đại nhất hiện nay. Kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, quân đội các nước lớn trên thế giới như đã phát triển nhiều phương tiện […]xem thêm
Load More