30.000 người chạy Marathon ở Berlin

Buổi sáng ngày 03.04.2016, tại Thủ đô  Berlin CHLB  Đức đã diễn ra cuộc chạy Marathon Berlin, lần thứ 36 .

 

Huy Thang(26)

           Cuộc chạy Marathon 36.Berlin, ngày 03.04.2016

Đây là cuộc chạy  nửa vòng marathon với chiều dài hơn 21 km  xuyên qua đông tây berlin.

Tham gia cuộc chay  lần  thứ 36 này có 30.000 người tham gia.

2

                                 Biển người tham gia chạy

Theo chúng tôi  biết trong số 30.000 người tham gia  có 2 người mang quốc tịch Việt Nam là anh Hoàng Huy và Vũ Thành Công.

Vì có người việt nam tham gia chạy cùng các bạn Đức và Quốc tế nên chúng tôi cố gắng đi tìm để gặp phỏng vấn,   nhưng quả thật là rất khó khăn. Đại lộ Karl Max Allee mọi khi vắng vẻ là thế thì hôm nay ngày 03.04.2016 là một biển người.

Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc chạy Halbmarathon ( nửa marathon ) lần thứ 36. Berlin 

[images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”6258″ image=”6258″]
[image link=”6256″ image=”6256″]
[image link=”6263″ image=”6263″]
[image link=”6269″ image=”6269″]
[image link=”6279″ image=”6279″]
[image link=”6278″ image=”6278″]
[image link=”6281″ image=”6281″]
[image link=”6277″ image=”6277″]
[image link=”6285″ image=”6285″]
[image link=”6283″ image=”6283″]
[image link=”6291″ image=”6291″]
[image link=”6290″ image=”6290″]
[image link=”6293″ image=”6293″]
[image link=”6300″ image=”6300″]
[image link=”6295″ image=”6295″]
[image link=”6294″ image=”6294″]
[image link=”6306″ image=”6306″]
[image link=”6307″ image=”6307″]
[/images]

 

Related Posts