Liên hệ

Nguyen Huy Thang
Jacobystr. 5
10179 Berlin

Telefon +49 17683371660
E-Mail Info@baovietduc.de
Web  www.baovietduc.de

  • Chỉ được phát hành lại thông tin từ Website trên khi có sự đồng ý bằng văn bản của Baovietduc.de
  • Baovietduc.de không chịu trách nhiệm về nội dung, bản quyền của các bài, ảnh, video… do các cộng tác viên gửi đến đăng.
  • Baovietduc.de có quyền kiểm duyệt, chỉnh sửa nội dung hoặc không đăng các bài, ảnh, video, bình luận … khi thấy không phù hợp với tiêu chí của Baovietduc.de.