Chùm ảnh ” Hoa anh đào” của Quang Chí

Quanh chí, anh là nhà báo, nhiếp ảnh gia. Anh thường hay đắm lòng với cảnh đẹp của thiên nhiên, nhất là hoa. Và vì thế anh chụp rất nhiều tập ảnh hoa. Hoa anh đào là một trong những tập ảnh như thế.

[images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”6381″ image=”6381″]
[image link=”6371″ image=”6371″]
[image link=”6372″ image=”6372″]
[image link=”6373″ image=”6373″]
[image link=”6374″ image=”6374″]
[image link=”6375″ image=”6375″]
[image link=”6376″ image=”6376″]
[image link=”6377″ image=”6377″]
[image link=”6378″ image=”6378″]
[image link=”6379″ image=”6379″]
[image link=”6380″ image=”6380″]
[/images]

Related Posts