Việt Nam sẽ mở cửa thị trường tài chính dưới nhiều hình thức

rong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam sẽ mở cửa cho các tổ chức nước ngoài tham gia vào thị trường tài chính nội địa dưới nhiều hình thức.

Thông qua Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), các tổ chức tài chính nước ngoài được tham gia thị trường Việt Nam dưới những hình thức đa dạng như văn phòng đại diện, chi nhánh; ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài.

Đồng thời, TPP cũng mở ra cơ hội cho các tổ chức tài chính nước ngoài tham gia cổ phần vào các ngân hàng thương mại cổ phần đang hoạt động tại Việt Nam với mức giới hạn tỷ lệ %.

Cụ thể, tổng tỷ lệ cổ phần của nước ngoài tại một ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam không vượt quá 30%; còn giới hạn sở hữu cổ phần của nhà đầu tư chiến lược là 20%. Ngoài ra, các tổ chức tài chính nước ngoài được thành lập công ty tài chính liên doanh, công ty tài chính 100% vốn nước ngoài, công ty cho thuê tài chính liên doanh, công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài.

Mặt khác, để các tổ chức tài chính của các nước thành viên có thể tiếp cận và hoạt động hiệu quả tại thị trường của nhau, TPP đã đưa ra những biện pháp minh bạch và pháp lý về các chính sách quy định hoạt động của các tổ chức tài chính thông qua công bố công khai luật trước khi ban hành.

​Viet Nam se mo cua thi truong tai chinh duoi nhieu hinh thuc - Anh 1

Cơ quan quản lý của các nước thành viên TPP phải cam kết khung thời gian nhất định để phúc đáp nhà đầu tư các vấn đề liên quan trong quá trình cấp phép. Trong TPP, có các quy định cốt lõi của lĩnh vực dịch vụ tài chính gồm: đối xử quốc gia, mở cửa thị trường, thương mại qua biên giới, nhân sự cấp cao và hội đồng quản trị.

Cụ thể, liên quan đến vấn đề chuyển tiền và bảo vệ cán cân thanh toán, bà Vũ Minh Châu, Vụ hợp tác Quốc tế Ngân hàng Nhà nước, nhấn mạnh các nước thành viên TPP cam kết cho phép việc chuyển tiền và thanh toán liên quan tới khoản đầu tư cũng như các dịch vụ qua biên giới ra hoặc vào lãnh thổ một cách tự do, không chậm trễ, không hạn chế loại tiền tệ, theo tỷ giá thị trường tại thời điểm chuyển tiền.

Riêng đối với dịch vụ thanh toán điện tử cho các giao dịch bằng thẻ, Việt Nam cam kết mở cửa thị trường thẻ có mã quốc tế, cho phép nhà cung cấp nước ngoài cung cấp qua biên giới các dịch vụ thanh toán bù trừ (không mở cửa thị trường thẻ nội địa). Bên cạnh đó, Việt Nam bảo lưu quyền yêu cầu chuyển mạch thẻ qua một cổng thống nhất tại đơn vị chuyển mạch thẻ quốc gia.

Theo bà Trần Thị Hồng Hạnh, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, TPP sẽ tạo ra triển vọng cho ngành thương mại Việt Nam mức tăng trưởng mạnh mẽ, mở ra cơ hội cho các ngân hàng thương mại Việt Nam đồng hành hỗ trợ vốn, dịch vụ cho doanh nghiệp xuất khẩu trong tương lại.

Các nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sẽ tăng trưởng tích cực, tạo thuận lợi cho hệ thống ngân hàng tăng cường thanh khoản và gia tăng cơ hội kinh doanh.

Ngoài ra, hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ có điều kiện tiếp cận với các nguồn vốn ủy thác trên thế giới với chi phí thấp hơn do vị thế của Việt Nam được cải thiện nhờ TPP. Theo đó, Việt Nam có cơ hội thu hút vốn đầu tư nước ngoài, công nghệ và năng lực quản lý điều hành cao vào ngành ngân hàng.

Đặc biệt, việc tham gia sâu rộng của các nhà đầu tư ngoại mang lại điều kiện mở rộng hợp tác, nâng cao năng lực quản trị và tài chính cho các ngân hàng nội địa và đây là cơ sở để phát triển ngành ngân hàng Việt Nam.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Related Posts