VTV10: Hành trình trở về của người viễn xứ

Trong hơn 4 triệu kiều bào sống xa quê hương, hầu như ai cũng mong mỏi trở về.  Nhất là đối với lớp người sinh ra và lớn lên ở Việt Nam thì việc trở về với quê hương, tìm lại quá khứ – những kỷ niệm một thời là sự khát khao.

VTC10 gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện Hành trình trở về của một người viễn xứ:

 

Related Posts