Hội Đồng hương Nam Định ở TP Erfurt – Đức kỷ niệm 5 năm thành lập

Vừa qua, ngày 12.06.2016, tại TP Erfurt – CHLB Đức, gàn 200 hội viên Hội Đồnh hương Nam Định đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 5 năm ngày thành lập hội ( 2011 – 2016 )

Đây cũng là hoạt động thường niên của Hội nhằm duy trì tinh thần đoàn kết yêu thương đùm bọc lẫn nhau của người người con ra đi từ Nam Định sống xa quê và truyền nối tinh thần ấy cho các con cháu các thế hệ sau này ở Đức.

Buổi sinh hoạt, do bà con tự tổ chức với những làn điệu múa hát mang đạm nét văn hóa truyền thống quê hương Việt Nam.

Bài và ảnh của Lưu Văn Dũng ( VTV-BVD)

 

[images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”10418″ image=”10418″]
[image link=”10419″ image=”10419″]
[image link=”10420″ image=”10420″]
[image link=”10421″ image=”10421″]
[image link=”10422″ image=”10422″]
[image link=”10423″ image=”10423″]
[image link=”10424″ image=”10424″]
[image link=”10425″ image=”10425″]
[image link=”10426″ image=”10426″]
[image link=”10427″ image=”10427″]
[image link=”10428″ image=”10428″]
[image link=”10429″ image=”10429″]
[image link=”10430″ image=”10430″]
[image link=”10431″ image=”10431″]
[image link=”10432″ image=”10432″]
[image link=”10433″ image=”10433″]
[image link=”10434″ image=”10434″]
[image link=”10435″ image=”10435″]
[image link=”10436″ image=”10436″]
[image link=”10437″ image=”10437″]
[image link=”10438″ image=”10438″]
[image link=”10439″ image=”10439″]
[image link=”10440″ image=”10440″]
[image link=”10441″ image=”10441″]
[image link=”10442″ image=”10442″]
[image link=”10443″ image=”10443″]
[image link=”10444″ image=”10444″]
[image link=”10445″ image=”10445″]
[image link=”10418″ image=”10418″]
[image link=”10423″ image=”10423″]
[image link=”10427″ image=”10427″]
[image link=”10420″ image=”10420″]
[image link=”10421″ image=”10421″]
[image link=”10419″ image=”10419″]
[image link=”10425″ image=”10425″]
[image link=”10422″ image=”10422″]
[image link=”10424″ image=”10424″]
[image link=”10426″ image=”10426″]
[image link=”10428″ image=”10428″]
[image link=”10433″ image=”10433″]
[image link=”10432″ image=”10432″]
[image link=”10431″ image=”10431″]
[image link=”10430″ image=”10430″]
[image link=”10434″ image=”10434″]
[image link=”10435″ image=”10435″]
[image link=”10436″ image=”10436″]
[image link=”10437″ image=”10437″]
[image link=”10438″ image=”10438″]
[image link=”10439″ image=”10439″]
[image link=”10445″ image=”10445″]
[image link=”10444″ image=”10444″]
[image link=”10443″ image=”10443″]
[image link=”10442″ image=”10442″]
[image link=”10441″ image=”10441″]
[image link=”10440″ image=”10440″]
[image link=”10418″ image=”10418″]
[image link=”10419″ image=”10419″]
[image link=”10421″ image=”10421″]
[image link=”10425″ image=”10425″]
[image link=”10435″ image=”10435″]
[image link=”10438″ image=”10438″]
[image link=”10423″ image=”10423″]
[image link=”10436″ image=”10436″]
[image link=”10420″ image=”10420″]
[image link=”10422″ image=”10422″]
[image link=”10424″ image=”10424″]
[image link=”10426″ image=”10426″]
[image link=”10427″ image=”10427″]
[image link=”10433″ image=”10433″]
[image link=”10432″ image=”10432″]
[image link=”10431″ image=”10431″]
[image link=”10430″ image=”10430″]
[image link=”10429″ image=”10429″]
[image link=”10428″ image=”10428″]
[image link=”10434″ image=”10434″]
[image link=”10437″ image=”10437″]
[image link=”10439″ image=”10439″]
[image link=”10445″ image=”10445″]
[image link=”10444″ image=”10444″]
[image link=”10443″ image=”10443″]
[image link=”10442″ image=”10442″]
[image link=”10441″ image=”10441″]
[image link=”10440″ image=”10440″]
[/images]

Related Posts