Phóng sự: Bia Việt Nam giữa Hội chợ bia quốc tế Berlin 20.

Bia Việt Nam đã tham gia Hội chợ bia quốc tế Berlin từ ngày 5 – 7 tháng 8 – 2016.

Related Posts