PS. Chi nhánh Cty Thăng Long ở Rumania

BVD- Cty Thăng Long tại CHLB Đức là một Tập đoàn Cty kinh doanh chủ yếu về dịch vụ ăn nhanh trong các trung tâm siêu thị. Từ thành công ở Đức, trong nhiều năm qua Tập đoàn đã vươn xa đầu tư mở rộng mô hình ra các nước liên minh Châu Âu.

Phóng sự dưới đây là một Chi nhánh của Tập đoàn tại Thủ đô Buchareste – Rumania.

BVD

Related Posts