VTC 10: KÝ SỰ ” HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ CỦA NGƯỜI VIỄN XỨ “

BVD – Tháng 5 lịch sử. Tháng 5 ghi đậm trong lòng những người đã một thời trận mạc. Nhân dịp này BVD chúng tôi trân trọng gửi đến Quý vị một ký sự  của Truyền hình VTC với nhan đề : ” Hành Trình Trở Về Của Người Viễn Xứ ”

BVD

 

Related Posts