THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐH BẮC GIANG MỜI GẶP MẶT NGÀY 04.11.2018

BVD – Hội Đồng hương Bắc Giang tại CHLB Đức Thông báo về buổi gặp mặt và tiến hành Đại hội VI như sau:

Thời gian gặp mặt: 15 giờ 00 , Chủ nhật 04.11.2018, địa điểm tại nhà hàng: Quê Hương Quán , trong TTTM Thái Bình Dương, Marzahner Str. 17 – 13053 Berlin.

Chủ tịch Đồng Thanh Hiệp

Related Posts