Chương trình ký ức người lính: 2- Gai xương rồng và ký ức trận đánh đồn Đá Cuội

BVD – Càng gần đến ngày 22.12 các CCB càng trỗi dậy những ký ức người lính, một thời trận mạc. Vừa qua, 17.11, nhà báo Huy Thắng trở lại đất Bình Sơn nơi diễn ra nhiều trận đánh lịch sử trong thời kỳ Chống Mỹ cứu nước.  Bên gốc cây xương rồng, loại lưỡu long, ông đã kể lại như sau:

Nhìn lại những chiếc gai lưỡu long mà ngán, nhưng ngày ấy, khoảng tháng 8, / 1972 ông Thắng đã lăn qua hàng rào lưỡu long như thế này với hàng nghìn chiếc kim châm vào người ( anh Thu Hà )

 

Related Posts