Nước thải đen ngòm, bốc mùi thối lại tràn ra biển Đà Nẵng giữa khuya

BVD – Khuya 28/3, dòng nước màu đen, bốc mùi hôi thối, cuồn cuộn đổ ra biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) sau mưa. Đây không phải là lần đầu tiên diễn ra tình trạng này. Vì sao ? Ai chịu trách nhiệm ? 

 

Related Posts